top of page

DEEL 2: HERAANLEG ONZE-LIEVE-VROUWESTRAAT

Er wordt hard gewerkt in de straat. 👌

De aannemer van de nutsmaatschappijen werkt nu in het gedeelte tussen 't Plein en de Korenmarkt, terwijl de aannemer van de rioleringswerken, begin maart, start ter hoogte van de kerk.


Verloop huisaansluitingen nuts

EBN-Tech, aannemer van de nutsmaatschappijen, maakt de nieuwe leidingen klaar voor de huisaansluitingen.

Op 6 maart begint hij aan de huisaansluitingen. Nu worden alle panden, één voor één, aangesloten. Hiervoor maakt de aannemer met iedere handelaar/bewoner een afspraak mocht dit nodig zijn om de aansluiting te kunnen maken. Deze werken brengen enkel hinder mee in het voetpad en niet in de rijbaan. De huisaansluitingen zijn afgerond tegen eind april.


Start van de rioleringswerken

Aannemer Houwelyckx is door de stad aangesteld om ook de 2de fase van de werken in de Onze-Lieve-Vrouwestraat uit te voeren. De werken starten op 6 maart 2023 en gaan ongeveer, zonder onvoorziene omstandigheden, 8 maanden duren. De aannemer start met het inrichten van de werf. Ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwekerk worden twee werfcontainers geplaatst. In het pand Onze-Lieve-Vrouwestraat 98 richt de aannemer een tijdelijk kantoor in voor de duur van de werken. Zijn materiaal stockeert hij op enkele parkeerplaatsen in de Gebroeders Verhaegenstraat.

Wat en waar

In het eerste deel van de werken wordt er gewerkt vanaf Louizastraat tot net voor het kruispunt met ’t Plein. De straat wordt opgebroken en de riolering wordt vernieuwd. De voetpaden blijven zo lang als mogelijk liggen om een vlotte doorgang voor voetgangers en fietsers, met hun fiets aan de hand, te garanderen. De ploeg die de riolering legt, wordt gevolgd door een ploeg die de huisaansluitingen maakt. Bestaande aansluitingen op het vuilwaterriool worden vernieuwd, regenwaterafvoeren worden aangesloten op het nieuwe regenwaterriool. Hierna worden de plantvakken aangelegd en krijgt de rijbaan een laag fundering. Dan is het de beurt aan de voetpaden en wordt het wegdek afgewerkt. Dit definitieve wegdek moet nog 3 weken uitharden vooraleer er weer verkeer over kan. Intussen start, begin mei, een ploeg met de uitbraak van deel 2. Dit deel tussen ’t Plein en de Korenmarkt, doorloopt dezelfde procedure als deel 1. Hierover volgt later nog informatie.


Bereikbaarheid en circulatie

Voetgangers behouden altijd doorgang. Fietsers worden omgeleid via de Gebroeders Verhaegenstraat en Lange Nieuwstraat. Tijdens de werken is het niet meer mogelijk om te parkeren in de Onze-Lieve-Vrouwestraat tussen de Korenmarkt en de Louizastraat.Bekijk het plan en alle bereikbaarheidsinformatie op de website. Zelf communiceren naar jouw klanten of bezoekers? Download deze kaart en handige bereikbaarheidsinfo in pdf.

Doorgaand verkeer volgt de omleiding via de Moensstraat – Onze-Lieve-Vrouwekerkhof en Louizastraat. Plaatselijk verkeer, levering, huisvuilophaling, … kan inrijden vanaf de Korenmarkt tot aan de Gebroeders Verhaegenstraat. Tussen de Vijfhoek en de Louizastraat wordt de straat dubbelrichting tot aan de werfzone. De kiss-and-ridezone voor Go! Shill! wordt verplaatst naar de Onze-Lieve-Vrouwekerkhof, aan de kant van de Louizastraat. In de ochtend kan je je kinderen daar afzetten tussen 8.10 en 8.30u. In de namiddag tussen 15.10 en 15.30u (op woensdag tussen 12.05 en 12.40u). Lang parkeren is tijdens die uren niet toegestaan.

De Lijn rijdt nu via de Adegemstraat. Eens de werken ook daar beginnen op 13 maart, volgt de centrumpendel weer een ander route. Volg De Lijn op www.delijn.be.

Opslagplaats aannemer

De aannemer neemt dezelfde locatie als de nutsmaatschappijen. In de Gebroeders Verhaegenstraat, op een deel parkeerplaatsen, blijft een opslagplaats ingericht voor het materiaal. Deze wordt netjes afgesloten met werfhekken.

Terrassen

De voetpaden in de Onze-Lieve-Vrouwestraat tussen Korenmarkt en Kerk moeten vrijgemaakt zijn voor 9 januari. Dit blijft zo tot de volledige vernieuwing achter de rug is. Terrassen, banken, uithangborden, plantenbakken moeten een tijdje opgeborgen worden.

Tegeltuintjes

Heb je graag een tegeltuintje aan je gevel? Vul dan nu het aanvraagformulier in. De aannemer legt het dan meteen aan met de heraanleg

Timing en communicatie

Deze vooropgestelde planning is gevoelig aan onvoorziene omstandigheden zoals het weer. De meest actuele informatie lees je op de website.


We proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken en willen je alvast hartelijk danken voor je medewerking en je begrip.


Informatie over de werken in de Adegemstraat kan je hier volgen.

Kijk op de website voor alle informatie over de werken zoals de aanpak, bereikbaarheid en huisvuilophaling.

18 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page