top of page

STAVAZA MEI `23 HERAANLEG ONZE-LIEVE-VROUWESTRAAT

Aannemer Houwelyckx kan zijn planning goed blijven volgen. De werken tussen de Louizastraat en 't Plein vorderen goed. Dank voor het begrip van de overlast aan de bewoners daar.

Begin mei start hij met een nieuwe fase, het kruispunt met ’t Plein. Eens daar voorbij begint hij op 8 mei aan het grote deel tussen ’t Plein en Korenmarkt. Als alles goed blijft verlopen, worden de werken eind oktober afgerond.

Stand van zaken

Huisaansluitingen nutsvoorzieningen Alle huisaansluitingen op de nieuwe nutsleidingen, tussen Louizastraat en Korenmarkt, zijn klaar. Tussen Louizastraat en ‘t Plein De gescheiden riolering is gelegd en huis-aan-huis aangesloten. De plantvakken en de zitbanken zijn al geplaatst en geven zo al een stukje toekomstig sfeerbeeld weer. Momenteel wordt het voetpad aan de kant van de woningen afgewerkt om daarna het voetpad en de bushalte, aan de kant van de kerk, aan te leggen. Als laatste volgt de rijbaan. (tegen bouwverlof klaar maar zonder verkeer)
Volgende stappen van de werken

Vanaf 2 mei: Nutswerken In deze week zijn er nog bijkomende sleufwerken ingepland tussen de Gebroeders Verhaegenstraat en de Korenmarkt. Rioleringswerken De nieuwe riolering wordt gelegd tot net voorbij het kruispunt met ’t Plein. Het kruispunt wordt afgewerkt tot en met de laag fundering zodat de stockageplaats bereikbaar blijft voor de aannemer. Vanaf 8 mei: Start rioleringswerk tussen ’t Plein en de Korenmarkt.

Bereikbaarheid en circulatie vanaf 2 mei

Gemotoriseerd verkeer:

 • rijdt stadwaarts via de Moensstraat en volgt via Onze-Lieve-Vrouwekerkhof en Louizastraat richting vesten.

 • heeft dubbelrichting

 • in de Zoutwerf en ’t Plein

 • in de Onze-Lieve-Vrouwestraat van Vijfhoek tot Louizastraat

 • in de Gebroeders Verhaegenstraat.

 • De kiss-and-ridezone voor Go! Shill! is nog steeds het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof, aan de kant van de Louizastraat. In de ochtend kan je je kinderen daar afzetten tussen 8.10 en 8.30u. In de namiddag tussen 15.10 en 15.30u (op woensdag tussen 12.05 en 12.40u). Lang parkeren is tijdens die uren niet toegestaan.


Fietsers en voetgangers:

 • Voetgangers behouden altijd doorgang.

 • Fietsers rijden de stad in via de Moensstraat en rijden verder via de Lange Nieuwstraat.


Bekijk het plan en alle bereikbaarheidsinformatie op de website. Zelf communiceren naar jouw klanten of bezoekers? Download deze kaart en handige bereikbaarheidsinfo in pdf.

Verloop van de werken

De straat wordt opgebroken en de riolering wordt vernieuwd. De voetpaden blijven zo lang mogelijk liggen om een vlotte doorgang voor voetgangers en fietsers, met hun fiets aan de hand, te garanderen.


De ploeg die de riolering legt, wordt gevolgd door een ploeg die de huisaansluitingen maakt. Bestaande aansluitingen op het vuilwaterriool worden vernieuwd, regenwaterafvoeren worden aangesloten op het nieuwe regenwaterriool.


Hierna worden de plantvakken aangelegd en krijgt de rijbaan een laag fundering. Dan is het de beurt aan de voetpaden en aansluitend wordt het wegdek afgewerkt. Dit definitieve wegdek moet nog 3 weken uitharden vooraleer er weer verkeer over kan.

De Lijn

De stadspendel rijdt via de Lange Schipstraat. Kijk voor de juiste dienstverlening op www.delijn.be

Garages

De garages in de werfzone zijn niet meer bereikbaar.

Huisvuilophaling

De huis-aan-huis ophaling zal niet meer mogelijk zijn. De 2 verzamelpunten blijven voorzien:

 • een ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwekerk

 • een op de Korenmarkt

Mogen we je vragen je vuilniszak daar naartoe te brengen op het tijdstip dat je deze normaal buiten zet? Hou er rekening mee dat het aanbieden van je vuilnis buiten deze periode aanzien wordt als sluikstort.

Laad- en loszone

Omdat de straat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer voorzien we voor leveringen en ophalingen twee laad -en loszones:

 • een ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwekerk

 • een op de Korenmarkt

Opslagplaats aannemer

In de Gebroeders Verhaegenstraat, op een deel parkeerplaatsen, blijft een opslagplaats ingericht voor het materiaal van de aannemer. Deze wordt netjes afgesloten met werfhekken.

Tegeltuintjes

Alle aanvragen die gebeurden voor 31 maart zijn intussen verwerkt. De aannemer legt deze meteen aan met de heraanleg

Timing en communicatie

Deze vooropgestelde planning is gevoelig aan onvoorziene omstandigheden zoals het weer. De meest actuele informatie lees je op de website.


We proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken en willen je alvast hartelijk danken voor je medewerking en je begrip.


Informatie over de werken in de Adegemstraat kan je hier volgen.

Kijk op de website voor alle informatie over de werken zoals de aanpak, bereikbaarheid en huisvuilophaling.

Bezoek de website10 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page