top of page

STAVAZA - bouwverlof juli 2023

Het deel tussen Louizastraat en ’t Plein is zo goed als klaar. Tussen ’t Plein en de Korenmarkt verloopt alles nog volgens plan. Als de werken zo blijven vorderen, worden de werken in de straat eind oktober afgerond.

Stand van zaken

Tussen Louizastraat en ‘t Plein

De aanleg is volledig klaar. De banken zijn geplaatst en worden na het bouwverlof nog bekleed. De beplanting is voorzien voor het plantseizoen.


Tussen ’t Plein en Korenmarkt

Alle nutswerken zijn klaar.

Het hoofdriool en de huisaansluitingen zullen klaar zijn als de aannemer aan het bouwverlof begint.

Er is begonnen aan het voetpad aan de oneven kant vanaf ’t Plein.


Na het bouwverlof

Na het bouwverlof, vanaf dinsdag 1 augustus, wordt eerst het voetpad aan de oneven kant verder afgewerkt richting Korenmarkt.


Een tweede ploeg start half augustus, ongeveer ter hoogte van het Hoogstraatje, met de afwerking van het voetpad en de rijbaan richting kerk.


De eerste ploeg vervolledigt de straat richting Korenmarkt, zodra ze klaar zijn met het voetpad oneven kant.


Plantvakken en zitelementen worden ook mee opgenomen in de eerste fase na het bouwverlof.


Daarna herleggen we het wegdek van het kruispunt met de Gebroeders Verhaegenstraat. Ook op de parkeerplaatsen in deze straat herleggen we het mozaïek.

Bereikbaarheid en circulatie blijft

Gemotoriseerd verkeer:

 • rijdt stadwaarts via de Moensstraat en volgt via Onze-Lieve-Vrouwekerkhof en Louizastraat richting vesten.

 • heeft dubbelrichting

  • in de Zoutwerf en ’t Plein

  • in de Onze-Lieve-Vrouwestraat van Vijfhoek tot Louizastraat

  • in de Gebroeders Verhaegenstraat.


Fietsers en voetgangers:

 • Voetgangers behouden altijd doorgang.

 • Fietsers rijden de stad in via de Moensstraat en rijden verder via de Lange Nieuwstraat.

Kiss- and ridezone: voor Go! Shill! blijft in Onze-Lieve-Vrouwekerkhof, aan de kant van de Louizastraat. Als het schooljaar weer begint kan je je kinderen in de ochtend daar afzetten tussen 8.10 en 8.30u. In de namiddag tussen 15.10 en 15.30u (op woensdag tussen 12.05 en 12.40u). Lang parkeren is tijdens die uren niet toegestaan.


Bekijk het plan en alle bereikbaarheidsinformatie op de website. Zelf communiceren naar jouw klanten of bezoekers? Download deze kaart en handige bereikbaarheidsinfo in pdf.

Huisvuilophaling

De huis-aan-huis ophaling is niet meer mogelijk. De 2 verzamelpunten blijven voorzien:

 • een ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwekerk

 • een op de Korenmarkt

Mogen we je vragen je vuilniszak daar naartoe te brengen op het tijdstip dat je deze normaal buiten zet? Hou er rekening mee dat het aanbieden van je vuilnis buiten deze periode aanzien wordt als sluikstort.

Laad- en loszone

Omdat de straat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer voorzien we voor leveringen en ophalingen twee laad -en loszones:

 • een ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwekerk

 • een op de Korenmarkt

De Lijn

De stadspendel rijdt via de Lange Schipstraat. Kijk voor de juiste dienstverlening op www.delijn.be

Opslagplaats aannemer

De aannemer behoudt de locatie in de Gebroeders Verhaegenstraat. Op een deel van de parkeerplaatsen blijft een opslagplaats ingericht voor het materiaal. Deze wordt netjes afgesloten met werfhekken.

Tegeltuintjes

Alle aangevraagde tegeltuintjes worden aangelegd tijdens deze heraanleg.

Timing en communicatie

Deze vooropgestelde planning is gevoelig aan onvoorziene omstandigheden zoals het weer. De meest actuele informatie lees je op de website.


We proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken en willen je alvast hartelijk danken voor je medewerking en je begrip.


Informatie over de werken in de Adegemstraat kan je hier volgen.


18 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page